Posts Tagged ‘workshop’

Workshop กับ คิดดี โปรเจกต์

Thursday, March 19th, 2009

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรใน workshop เรื่องกราฟิกดีไซน์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับโครงการ คิดดี โปรเจกต์ โดย สสส. ร่วมกับ art4d จัดขึ้น (ผมเข้าร่วมในนามของ art4d)

กลุ่มเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีตั้งแต่เด็กม. 4 จนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยปีต้นๆ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ แม้ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการศึกษาด้านการออกแบบมาโดยตรง แต่มีความสนใจและตั้งใจทำงานมากกว่านักศึกษาด้านการออกแบบบางกลุ่มเสียอีก งานนี้วิทยากรทั้งสามคน คือ คุณมงคล พงศ์อนุตรี, คุณปิยพงศ์ ภูมิจิตร จาก art4d และตัวผมเอง เห็นพ้องต้องกันว่าผลงานออกมาดีอย่างน่าประหลาดใจ นอกจากนั้นยังมีเด็กม.ปลายบางคนที่มีแนวความคิดแหวกๆ และมีเซนส์ทางการจัดองค์ประกอบดีอย่างไม่น่าเชื่อ

ส่วนตัวแล้วรู้สึกดีไปกับเด็กๆ ที่มีโอกาส และยินดีที่มีส่วนได้ช่วยให้ความรู้แก่เยาวชนอีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากงานสอนหนังสือตามมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อยากให้สสส. หันมาเน้นการจัดกิจกรรมแบบนี้มากขึ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์แก่กลุ่มเยาวชนโดยตรง น่าจะเห็นผลชัดเจนกว่าการทุ่มงบโฆษณารณรงค์รงค์เรื่องต่างๆ ในวงกว้าง

ชมภาพเพิ่มเติม 17/3, 18/3

Tags: , ,
Posted in design activity | No Comments »