Posts Tagged ‘mosquito’

งานออกแบบใกล้ตัว #3 – ไม้ช็อตยุง

Monday, July 6th, 2009

IMG_0386

ที่บ้านเพิ่งซื้อไม้ช็อตยุงอันใหม่มา ผมชอบมันมากเป็นพิเศษ ไม่ใช่เพราะว่าอันก่อนเป็นสีน้ำเงิน-ดำ แล้วอันนี้เป็นสีเขียวสดใสนะครับ แต่เป็นเพราะอันเก่ามีโครงหน้าไม้เป็นรูปสัญลักษณ์สายฟ้า แต่อันใหม่นี้มีโครงหน้าไม้เป็นรูปยุง! ภาพตัดทอนรูปยุงที่เกิดขึ้นจากการใช้เส้นมาไขว้กันนี้ดูถูกใจอย่างประหลาด เชื่อว่าถ้าปรับน้ำหนักเส้นสวยๆ สามารถเป็นโลโก้ตัวนึงได้เลย ถ้าวางขายสองอันอยู่ข้างกันผมคงเลือกหยิบอันนี้โดยไม่ลังเล

แต่พอถามคนที่บ้านที่ซื้อมา เขาไม่ได้ซื้อเพราะชืี่นชมลายเส้นรูปยุงนี้ครับ แม้ว่าตอนผมชี้ให้ดูรูปยุงลายเส้นนี้แล้วจะเห็นพ้องกันว่ามันน่ารักดีก็เถอะ

Tags: , ,
Posted in design | 1 Comment »