Saturday Morning Watchmen

บังเอิญตามลิงค์ไปมาแล้วเจอวีดีโอนี้บน Youtube

ใครเป็นแฟน Watchmen ไม่ว่าจะฉบับหนังสือ หรือฉบับภาพยนตร์ ควรทำใจรับความเสื่อมก่อนดูนะครับ…

ดูเผินๆ ก็น่ารักดี แต่ถ้าใครรู้เรื่อง Watchmen จริงๆ นี่จะเก็ททันทีว่าล้อเลียนกันเจ็บแสบมาก… โดยเฉพาะตอน Rorschach เล่นกับหมา ฮ่าๆๆๆๆ

ถ้าอยากดูฉบับที่คุณภาพสูงกว่านี้ เชิญ ที่นี่

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.